BNG Business Services sp. z o.o. website managed by BNG Business Services sp. z o.o. uses cookies in order to manage the website and collect information related to the use of the website by the user. Using the website without changing the cookie browser settings for cookies means acceptance of the use of cookies. The above change can be made at any time. Detailed information about cookies used on the Website and other privacy information related to the use of the website are available in the Privacy Policy.

All Stars for Ukraine

Warsaw / Poznań / Remote


*Scroll down for Polish and Ukrainian versions


English:

Brand New Galaxy (BNG) is an independent platform integrating smart business solutions from the areas of marketing and technology. BNG is a haven for interesting and dynamic ideas from the borderline of marketing and new technologies, which fit well in the startup environment, although the scale of their projects can compete with more than one network agency. Our end-to-end capabilities are represented by 11 highly specialized & unique brands, 27 native languages, and a collaborative team of 600+ talents who can solve problems synergistically and fast – from ideation & strategy to complex automation & tech implementations.

We know that for the best talents it does not matter what nationality they are, so we are open to everyone, and at this difficult time, especially to talented people from Ukraine. There are many excellent Ukrainian workers in our Galaxy that would love to meet you and share their knowledge!

If you wish to become a part of our Galaxy, in most of the possible positions all you need is a good level of English (B2/C1)!

Apply and send us a few words about you – we do love to read about it!

You may also find more job opportunities for people from Ukraine here:
https://www.pracuj.pl/praca?ua=true
https://adaid.eu/

Thank you and see you!


Polski:

Brand New Galaxy (BNG) to niezależna platforma integrująca inteligentne rozwiązania biznesowe z obszarów marketingu i technologii.  BNG jest przystanią dla ciekawych i dynamicznych pomysłów z pogranicza marketingu i nowych technologii, które dobrze wpisują się w środowisko startupowe, choć skala ich projektów może konkurować z niejedną agencją sieciową. Nasze kompleksowe możliwości są reprezentowane przez 11 wysoce wyspecjalizowanych i unikalnych marek, 27 języków ojczystych oraz współpracujący zespół ponad 600 specjalistów, którzy potrafią rozwiązywać problemy synergicznie i szybko – od pomysłów i strategii po złożone wdrożenia automatyzacji i technologii.

Wiemy, że dla najlepszych talentów nie ma znaczenia, jakiej są narodowości, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkich, a w tym trudnym czasie, zwłaszcza na utalentowanych ludzi z Ukrainy. W naszej Galaktyce pracuje wielu doskonałych ukraińskich pracowników, którzy chcieliby Cię poznać i podzielić się swoją wiedzą!

Jeśli chcesz stać się częścią naszej Galaktyki, to na większości stanowisk wszystko, czego potrzebujesz, to dobry poziom języka angielskiego (B2/C1)!

Aplikuj i wyślij nam kilka słów o sobie – chętnie się zapoznamy!

Więcej możliwości pracy dla osób z Ukrainy możesz znaleźć również tutaj:
https://www.pracuj.pl/praca?ua=true
https://adaid.eu/

 Dziękujemy i do zobaczenia!


Українська:

Brand New Galaxy (BNG) – це незалежна платформа, що об’єднує розумні бізнес-рішення з областей маркетингу та технологій. BNG є притулком для цікавих і динамічних ідей на кордоні маркетингу і нових технологій, які добре вписуються в середовище стартапів, хоча за масштабами їх проектів може конкурувати не одне мережеве агентство. Наші наскрізні можливості представлені 11 вузькоспеціалізованими та унікальними брендами, 27 рідними мовами та спільною командою з 600+ талантів, які можуть вирішувати проблеми синергетично та швидко – від ідей та стратегії до складної автоматизації та технологічних реалізацій.

Ми знаємо, що для кращих талантів не має значення, якої вони національності, тому ми відкриті для всіх, і в цей важкий час, особливо для талановитих людей з України. У нашій Галактиці є багато чудових робітників з України, які хотіли б зустрітися з Bами і поділитися своїми знаннями!

Якщо Ви хочете стати частиною нашої Галактики, в більшості можливих пропозицій все, що Вам потрібно, це хороший рівень англійської (B1/C2)!

Подайте заявку і надішліть нам кілька слів про себе – ми дуже любимо читати про Вас!

Ви також можете знайти більше можливостей для працевлаштування для людей з України тут:
https://www.pracuj.pl/praca?ua=true
https://adaid.eu/


Дякуємо і до зустрічі!


Benefits

Medical Care icon

Private medical care

remote work icon

Remote work opportunities

No dress code icon

No dress code

leisure zone icom

Leisure zone

employee referral program

Employee referral program

Mental health support icon

Access to a mental health support platform

Access to a multisport card


Recruitment process

 • Phone screening icon 1

  Phone screening

 • Online Interview icon 2

  Online Interview

 • Recruitment task icon 3

  Recruitment task

 • Decision & Feedback icon 4

  Decision & Feedback

Do you have any questions? Drop a message to:

Frequently Asked Questions

Yes, however we will only process your application for one vacant position at a time. If you are unsuccessful for your first preference, we may consider you for your second preference (subject to business needs and requirements).

We would love to get back to every candidate who applies to our job posts. Unfortunately, due to a high volume of applications, at the moment, we only contact the candidates who we believe are a strong match for the role.

You are more then welcome to apply for any other position you find interesting. Although if your interview process for a particular role was not successful, we recommend that you give yourself some time to develop new skills and gain experience before applying again for the same role.

Whilst the recruitment process may vary in each entity, generally the process has two main steps:

STEP 1: SELECTION

 • Stage 1: Recruitment Team will review your application.
 • Stage 2: If successful, your application will then be considered by the Hiring Manager.
 • Stage 3: If your skills and credentials are considered a match, you will likely be contacted for a phone screening.

STEP 2: RECRUITMENT

 • Stage 1: Phone screening: Our Recruiter will reach out to get to know you better and share more details about the position.
 • Stage 2: Interview: The Hiring Team will meet you through on-site or virtual interviews.
 • Stage 3 : Recruitment task : You may be also asked to prepare a presentation or take one of our tests focusing on aspects of your knowledge or abilities.
 • Stage 4: Feedback
 1. Take the feedback provided by the Recruiter into consideration – we always try to explain the reasons behind the decision.
 2. We also recommend that you give yourself some time to develop new skills and gain experience applying again for the same position.
 3. Follow us on social media to stay up to date with our open positions! Add us to your LinkedIn network and don’t shy to reach out!

We are Man on the Moon – Recruitment agency which provides support to Brand New Galaxy (BNG) and their employees. Our Recruitment Team is dedicated to managing the hiring process for all brands within the Galaxy. We are passionate about career advising and revealing people’s true potential so let us help you find your dream job!

Please notify your Recruiter immediately so that they can let the interviewers know. Calling is usually the fastest way to reach us out but feel free to text or send an email.

Try closing the application and re-joining. If this doesn’t help, call, text or email your Recruiter immediately. We are there to help you!

We will very much appreciate if you inform your Recruiter that you would like to withdraw your application. It saves us time and you won’t be bothered by our calls and emails J

Usually it can vary from 5-10 business days.
However, if you need this information earlier best way would be to contact directly with your Recruiter or please drop us a message at our mail box: halo@manonthemoon.pl